O nás

niečo napísať o štúdiu – treba dohodnúť

Audio

Podcast-Vocal-Band-Voice Cover-Dubbing

Photography

Portrait-Documentary-Product

Video

Video Podcast-Documentary-Advertising

Postproduction

Video-Photo-Audio