video

Štúdio 16 sa od založenia stará o zdokumentovanie všetkých zaujímavých školských akcií na video. Štúdio sa podieľa aj na fotografovaní, ozvučovaní a organizovaní školských akcií.

Naše práce: